Letališče

 

Obvestilo za pilote – obiskovalce Letališča Šoštanj – LJSO:
Vse uporabnike letališča naprošamo, da dosledno upoštevajo letalske označbe na letališču in da nas pred pristankom kontaktirjo na frekvenci 128.305 Mhz. V kolikor v danem trenutku ne vzpostavite obojestranskega kontakta predhodno OBVEZNO PRELETITE ALI NADLETITE STEZO, upoštevajte letalske označbe na letališču, se vključite v desni šolski krog za stezo 33, upoštevajte vremenske razmere in pravila letenja na letališču. Ves čas sporočajte svoj namen (transmiting in blind). Direktni pristanki brez predhodnega radijskega kontakta ali pristanki v smeri steze 15 zaradi varnostnih razmer NISO DOVOLJENI, ne-glede na stanje na letališču.
Preostale informacije o letališču in njegovi uporabi nas kontaktirajte na tel: 041/470-340

 

thumb_tlorisLega letališča (klikni na slike za povečanje)

 

Lega Letališča

Letališče Šoštanj se nahaja 2 km severno od mesta Šoštanj. Leži v ozki dolini, katero obdajajo griči pokriti s smrekovim gozdom in večjim grmičevjem. V oddaljenosti 500 m vzhodno od letališča poteka cesta Šoštanj – Zavodnje – Črna. Najbolj karakterističen je 230 m visok dimnik TE Šoštanj, ki je zadnjih 50 m obarvan z rdečo in belo barvo. Od dimnika je v smeri sever v oddaljenosti 2,3 km letališče Šoštanj. Naravne meje letališča: letališče je pravokotne oblike obdano z gričevjem. Gričevje poteka vzporedno z VPS na E in W strani, oddaljeno od VPS na E strani 1 km (greben) in na W strani 700 m (greben). Ob cesti Šoštanj – Zavodnje – Črna, ki je oddaljena cca. 500 m E od VPS se nahaja naselje Lajše. Na severni strani letališča v oddaljenosti 1,3 km se nahaja večje poraščeno hribovje katerega višina se strmo vzpenja kjer teren v naravi strmo narašča. Več slik o legi in šolski krog.

pogled1pristanekPogled proti letališču

Tehnični podatki o Letališču

Letališče Šoštanj ima osnovno asfaltno stezo velikosti 700 x 18 m, ki se razteza v geografski smeri 150°- 330°. Naravni pogoji in ureditev IetaIišča omogočajo njegovo uporabo za letala generalne aviacije, ultra lahka letala in lahka oz. manjša poslovna letala (do skupne teže 5.700 kg), kot tudi za vse vrste helikopterjev podnevi pri VFR pogojih. Delovna in klicna frekvenca letališča Šoštanj je 128.305 Mhz,. Za ostale informacije o letališču ali prihodu lahko dobite na tel: 03-5892-306 ali 041/470-340.

  • Geografska smer VPS je: za pristajanje 330° za VPS 33, za poletanje 150° za VPS 15 .
  • Geografske koordinate in nadmorske višine značiInih točk na VPS:
    • referenčna točka (sredina VPS): 46° 24′ 00″ N 15° 04′ 40″ E
    • nadmorska višina : 380 m (1247 ft)
  • Magnetna deklinacija znaša: 2,5°E; (glej veljavno letalsko Jeppesen karto).
  • Referenčna temperatura (dolgoletno povprečje najvišjih dnevnih temperatur za mesec julij): +19,4°C.

 

Tehnični podatki o manevrskih površinah za gibanje letal (movement area)

Vzletno pristajalna steza (RWY) je asfaltna, doIžine 700 m in širine 18 m. Manevriranje motornih letal se vrši po asfaltni VPS, stezi za voženje in travnatem delu poleg asfaltne VPS steze, saj so travnate površine ustrezno utrjene in izravnane. V primeru večjih padavin ali večje količine dežja se manevriranje izvaja izključno na asfaltnem delu VPS ali na delu steze za voženje.

Na površinah letališča Šoštanj se na severnem delu VPS (od praga steze 15 v smeri proti severu) nahaja vozna steza z imenom Y. Gre za taxiway vozno stezo namenjeno za vožnjo z motornimi propelerskimi zrakoplovi zaradi dostopa do letališča s severne starni do območja letališča, nadaljnjo vožnjo do VPS steze in do preostalih objektov na letališču. Dolžina vozne steze znaša cca. 200m in poteka od praga VPS v smeri proti severu, na travnatih površinah, ki so ustrezno utrjene in označene. Namenjena je dostopu zrakoplovom, ki so parkirani (hangerirani) v objektu na skrajnem severnem delu letališča.

Parkiranje in privez letal se vrši na severni strani asfaltne steze za voženje ob hangarju na označenem delu (na nasprotni strani črpalke za gorivo, ki je na južni strani).

Prostor za pristajanje helikopterjev je na VPS stezi (na stičišču VPS steze oz. nasproti steze za voženje) ali na južni strani asfaltne steze za voženje in zahodno ob travnati VPS.

Na letališču ni padalskega kroga.

 

 

Comments are closed.