Dejavnost

 


V svoji ponudbi lahko glede na pridobljeno dovoljenje šolamo in usposabljamo:

 • pilote za pridobitev dovoljenja pilota jadralnega letala (SPL/LAPL),
 • bodoče inštruktorje jadralnega letenja,
 • pilote motornih letal generalnega letalstva PPL(A),
 • usposabljanje za nočno letenje pilotov PPL (A),
 • usposabljanje za pilote ULN letal.

 

ŠOLANJE ZA PILOTA JADRALNEGA LETALA (GPL):

PRIROČNIK ORGANIZACIJE JADRALNEGA LETENJA (.docx) – klikni za prenos

Jadralno preverjanje / testi 2018 (.pdf) – klikni za prenos

Minimalna starost za pristop k tečaju je 14 let. Kandidati mlajši od 18 let morajo ob prijavi predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika.Pred pričetkom praktičnega dela tečaja mora kandidat uspešno zaključiti teoretični del tečaja, ki zajema naslednje predmete:

  Predmet Predvideno število ur
1 Letalska zakonodaja in postopki ATC 8
2 Človeško delovanje 6
3 Meteorologija 16
4 Radiofonija – komunikacija 4
5 Teorija letenja 14
6 Operativni postopki 16
7 Planiranje letenja in zmogljivosti letala 8
8 Splošno znanje o letalu – gradnja in instrumenti 16
9 Navigacija 12
10 Priprava na teoretično preverjanje 8
 • Teoretični del tečaja se odvija v jesenskem in zimskem času ob vikendih in je brezplačen. Po končanem teoretičnem delu tečaja kandidati opravijo interno preverjanje znanja v okviru LETALSKE ŠOLE ŠALEŠKEGA AEROKLUBA. Zahtevana uspešnost kandidatov pri teoretičnem preverjanju znanja je 75 %, razen pri Eksploataciji jadralnega letala, kjer se zahteva 100% uspešnost. Kandidati morajo ponovno opraviti preverjanje znanja iz predmetov, pri katerih niso dosegli zahtevanih standardov.
 • Zaželeno je, da kandidati pred začetkom šolanja opravijo zdravniški pregled, pri pooblaščenem letalskem zdravniku, kar pa ni pogoj za pristop k tečaju.
 • Preden kandidat za pilota opravi prvi samostojni let z jadralnim letalom, mora dopolniti 14 let in mora predložiti zdravniško spričevalo – minimalno za Razred 2.Za pristop k praktičnemu delu izpita za SPL mora kandidat dopolniti 16 let.
 • Predhodno znanje s področja letalstva ni zahtevano.

Praktični del usposabljanja se vrši na letališču Šoštanj v pomladnih mesecih. Učenec mora odleteti vaje po programu usposabljanja, predpisanih v Priročniku za usposabljanje.

Praktično usposabljanje poteka predvidoma en mesec. Letenje poteka v jutranjih ali večernih urah.

Kandidat za pridobitev licence SPL se mora na jadralnih letalih praktično usposabljatinajmanj 15 ur, vključujoč najmanj:

 • (a) 10 ur usposabljanja z inštruktorjem letenja – FI(S);
 • (b) 2 ur samostojnega letenja pod nadzorom FI(S);
 • (c) 45 vzleti in pristanki;
 • (d) enim samostojni preletom, dolgim najmanj 50 km, ali enim preletom skupaj z FI(S), dolgim najmanj 100 km.

Med samim praktičnim usposabljanjem kandidat opravi teoretični del izpita na AGENCIJI ZA CIVILNO LETALSTVO, ki velja 18 mesecev. V tem času je potrebno opraviti celotno praktično usposabljanje in izpitni let.

po pridobitvi licence je učenec  enakopraven član ŠALEŠKEGA AEROKLUBA.

v_lepu1

 

 ŠOLANJE ZA PILOTA MOTORNEGA LETALA (PPL/A):

Pogoji in potek šolanja:

 • dopolnjenih 16 let starosti (za licenco dopolnjenih 17 let),
 • zdravniško spričevalo I. ali II. razreda,
 • opravljeno teoretično usposabljanje po programu letalske šole FTO glede na JAR predpise v obsegu 135 ur. Predavanje obsega poznavanje naslednjih znanj:
  • letalska zakonodaja,
  • splošno znanje o letalu,
  • letalne lastnosti in osnove letenja,
  • metereologija,
  • navigacija,
  • operativni postopki,
  • človeške zmogljivosti in omejitve,
  • varnost letenja, in
  • radio-komunikacija.
 • 45 ur naleta kot pilot letala; od tega lahko 5 ur naleta v FNPT ali certificiranemu simulatorju letenja, 25 ur letenja “DUAL” z učiteljem in najmanj 10 ur “SOLO” letenja; od teh desetih solo, najmanj 5 ur samostojnih preletov od katerih je najmanj 1 prelet daljši od 270 km (150 NM), na katerem mora biti pristanek z zaustavljanjem letala na treh različnih letališčih – neodvisno od odhodnega letališča.

Po izpolnjenih pogojih kandidat pristopi k teoretičnem izpitu, katerega opravlja na Ministrstvu za promet.

PRIROČNIK ORGANIZACIJE MOTORNEGA LETENJA (.pdf) – klikni za prenos

Računalniški primer vprašanj za pridobitev licence PPL (A):
http://www.pivot.si/q_ppla6/index.html

Povsem na koncu sledi še praktični izpitni let na letališču Šoštanj in kandidat pridobi licenco pilota motornega letala (PPL/A).

nadsmrekovcem

 Roben med letom

Comments are closed.