Dodatno

Dodatne informacije o letališču

 

Zaznamovanje manevrskih površin

Asfaltna VPS je označena po predpisih. Steza za voženje je asfaltna, pravokotno na VPS in pravokotno na hangar. Ima označeno točko čakanja (holding point) – prečna črta, ki je pred VPS stezo. Pri organiziranem letenju se ob asfaltni VPS postavijo ustrezne oznake iz belih platen: črka “T”, oznaka za jadralna letala v zraku in smer šolskega kroga, ter po potrebi še druge oznake. Vetrna vreča se nahaja na vzhodnem delu VPS, 300 m od praga asfaltne VPS v smeri 330° in oddaljena od VPS 100 m, nameščena na kovinskem drogu višine 5m. Veterna vreča kaže smer vetra zaradi geografske posebnosti letališča izključno na VPS stezi.

 

Označba in smer VPS

Asfaltna VPS je označena po predpisih s smerjo 15 in 33. Poletanje se vrši izključno v smeri 150° (15), pristanek pa v smeri 330° (33). Velja za vse zrakoplove. Travnatane površine poleg VPS steze nimajo posebnih oznak, so zatravljene, primerno utrjene in izravnane primerne za manevriranje, izogibanje in gibanje zrakoplovov.

Uporaba vozne steze Y in voženje po njej

Vozno stezo – taxiway je potrebno vizuelno pregledati pred vsakim letom s strani vodje letala (PIC) in zagotoviti maksimalno varnost pri izvedbi voženja, s poudarkom na prilagojeni hitrosti. Vodja letala najavi svoj dostop na območje letališča vodji letenja na letališču Velenje po telefonu. Nadalje vodja letala na poziciji obveznega javljanja in čakanja Y, 15 na VHF radijski frekvenci 128,305 MHz vzpostavi radijsko zvezo z vodjo letenja na letališču in se ravna po njegovih navodilih. Postopek zapuščanja območja letališča se opravi prav tako na poziciji obveznega javljanja in čakanja Y, 15 preko radijske zveze. Vsakršna vožnja po vozni stezi Y brez predhodne odobritve vodja letenja na letališču in hkratne vzpostavitve radijske zveze ni dovoljena.

 

Tehnični in drugi podatki o navigacisko – tehničnih sredstvih in opremi

Letališče ima radijsko postajo, ki je delujoča, ko letijo zrakoplovi Aerokluba ali ko je najavljen prihod drugih letal na letališče Šoštanj.
Radijska postaja letališča deluje na frekvenci 128.305 Mhz
Klicni znak za letališče je: ŠOŠTANJ na frekvenci 128.305 Mhz.
Na letališču v hangarju je direktni telefonski priključek št.: +386 // (0)3-5892-306
Najave letenja se dajejo po telefonu pristojni kontroli letenja v RS.

 

Omejitve uporabe letališča – naravne in umetne ovire v omejitvenih ravninah

Poletanje se vrši izključno v smeri 150° (15), pristanek pa izključno v smeri 330° (33).
Pristajanje v smeri 150° in poletanje v smeri 330° zaradi naravnih ovir, terena in varnosti letenja NI DOVOLJENO.
Možna je dodatna uporaba travnate površine na severnem delu VPS steze ob podaljšku steze v dolžini 150m. Teren je ustrezno utrjen za primer uporabe zrakoplovov. Ta del travnatih površin se lahko uporabi v primeru težkih metereoloških pogojev pri poletanju ali kot podaljšek pri težavah zrakoplova pri pristajanju.
Travnati del poleg VPS na letališču se kosi po potrebi.
V zimskem obdobju VPS steza NI očiščena (sneg, plundra, led na VPS) oz. je očiščena le občasno, zato brez predhodne vzpostavitve radijske zveze ali predhodne najave prihoda pristanek zaradi varnostnih razlogov ni dovoljen.
Meteorološki minimumi so enaki kot jih določajo predpisi z dodatkom, da se pri vetru močnejšem od 5 m/s iz katere koli smeri upoštevajo navodila vodje letenja na letališču Velenje. Na VPS stezi je neglede na smer vetra vedno čelna ali hrbtna komponenta vetra, bočne smeri na tem letališču ni (razen bočnih rotornih sunkov). Smer vetra pri zrakoplovu je odvisna od vrste manipulacije zrakoplova oz. naravne smeri vetra. Svetujemo posebno pozornost pri pristajanju, upoštevajoč hrbtne komponente vetra.
Pod priletno ravnino za pristajanje v smeri 33, v oddaljenost cca. 1,5 km od praga 33, je pobočje z višino 50 m. Svetujemo pazljivost zaradi rotorne turbolence.
V oddaljenosti cca. 1,2 km od konca VPS v smeri 330° (severno od VPS) se pričenja pobočje, ki prehaja v strmo gričevje.
Pri nameravanem pristanku je potrebno obvezno vzpostaviti zvezo na frekvenci 128.305 Mhz z vodjo letenja na letališču.

 

Meteorološke značilnosti letališča

Zaradi razgibanega reliefa so pri sončnem dnevu močna termična dviganja, ki se pričnejo ob 9. uri in trajajo do 18. ure. Termični priključki so na višini 250 m iznad terena.
Pri termičnem dnevu piha po dolini v smeri N veter s hitrostjo 0,5 do 1,5 m/s.
Pri južnem vetru piha pri zemlji veter v smeri 330° (smer steze je 330°) .
Pri vetru iz smeri SW se veter pri zemlji obme v smer N do višine 100 m, zato je na oddaljenosti 700 m od praga steze (smer 33) nad višino 150 m zmerna turbulenca, pod višino 150 m pa močna turbolenca s premikajočimi rotorji (iz vseh strani, tudi bočno) v smeri proti VPS stezi. Pristajanje letal v takšnih razmerah odsvetujemo.
Pri vetru iz smeri S, piha pri zemlji iz smeri 150°.
Najbolj pogost je veter iz smeri 150° z jakostjo od 2 – 5 m/s.
Veter iz smeri N piha le nekaj dni v letu z jakostjo 2 – 5 m/s.
Pojav megle je zelo redek, če se pa pojavi je običajno nad večjim področjem.
V toku leta je najpogostejša Cu oblačnost z bazo 700 – 2500 m.
Fronte ali lokalne nevihte najpogosteje prihajajo iz smeri NW.
Lokalne nevihte so pogostejše v pomladanskih mesecih.
Pozimi je debelina snežne odeje običajno med 20 do 30 cm.

 

Meteorološka služba

Na letališču Šoštanj ni organizirane meteorološke službe in tudi ne posebne meteorološke opreme; z izjemo uporabe ročnih merilnih naprav (areometer, baragraf….).

 

Prihodi z navigacijskih letov in odhodi z letališča, vhodno – izhodne točke

Prihodi na ali odhodi z letališča Šoštanj so preko vhodno – izhodnih točk.
Vhodno – izhodna točka E1 za vzhodno in južno področje letališča Šoštanj je mesto Velenje, ki je od praga 33 VPS oddaljeno 6 km in ima geografske koordinate 46°21’40” N in 15°07’08” E (glej veljavno Jeppesen karto).
Vhodno – izhodna točka W1 za zahodno področje letališča Šoštanj je mesto Mozirje, ki je od praga 33 VPS oddaljeno 9 km in ima geografske koordinate 46°20’25” N in 14°58’20” E (glej veljavno Jeppesen karto).
Vhodno – izhodna točka N1 za severno področje letališča Šoštanj je Graška gora, ki je od praga 33 VPS oddaljena 6 km in ima geografske koordinate 46°26’10” N in 15°07’40” E (glej veljavno Jeppesen karto).
Višina pri vstopu v vhodno – izhodne točke je 1500 ft AGL.

 

Letenje v IFR pogojih

Ni možno!
Na letališču Šoštanj se lahko izvaja letenje le podnevi po pravilih letenja pri VFR pogojih.

Comments are closed.